Achtergrond

Jabra is een internationaal bedrijf dat zich houdt aan strikt milieubeleid wat betreft de verwerking van elektrisch en elektronisch afval. Binnen de Europese Unie (EU) is het probleem van elektrisch en elektronisch afval al jaren een grote kwestie. De EU heeft nu regelgeving geïmplementeerd voor het verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). De vereisten worden uiteengezet in richtlijnen nr. 2002/96/EC en 2012/19/EU (ook WEEE2 genaamd), en elke lidstaat (en aangesloten landen) is verplicht deze in te voeren in de nationale wetgeving.


De batterijrichtlijn 2006/66/EC reguleert de gevaarlijke stoffen in batterijen en introduceert verantwoordelijkheid van de producent voor het verwerken van batterijafval.

Doelen

De doelen van het millieubeleid van de EU zijn het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het millieu, het beschermen van de gezondheid van mensen en het verantwoord en spaarzaam gebruik van natuurlijke grondstoffen. Het belangrijkste aspect van dit beleid met betrekking tot Jabra is gescheiden inzameling. Gescheiden inzameling zorgt ervoor dat WEEE en batterijen de specifieke behandeling en recycling krijgen die ze nodig hebben. Zo wordt het gewenste niveau van bescherming van de gezondheid van mensen en het millieu binnen de Unie bereikt.

Conform WEEE en de batterijrichtlijn

Als verantwoordelijk leverancier van innovatieve producten van hoge kwaliteit heeft Jabra de noodzakelijke stappen ondernomen om te voldoen aan de vereisten van WEEE en de batterijrichtlijn. Jabra (via GN Audio) of haar distributeurs staan geregistreerd als een producent van WEEE en batterijen, en is lid van de collectieve afvalverwerkingsorganisaties in de EU en aangesloten landen, in overeenstemming met nationale wet- en regelgeving.

Jabra en WEEE

Alle Jabra-producten dienen aangemerkt te worden als EEE (Electrical and Electronic Equipment) en te worden behandeld als WEEE.

WEEE-productmarkering – waar moet je op letten

Op producten en verpakkingen van Jabra staat duidelijk aangegeven dat de producten apart van ander afval en schroot moeten worden ingezameld en gerecycled. Hieronder ziet u een voorbeeld van het WEEE-merk:

battery recycled

Sinds augustus 2005 gebruiken wij dit merk (soms met een balk onder het merk) op de verpakking en de garantiekaart van elk Jabra-product. Afhankelijk van het type en formaat van het product, kan dit merk ook op het product zelf voorkomen.


Hoe om te gaan met WEEE

Wanneer u uw Jabra-product niet meer gebruikt, dient u het product in te leveren op een WEEE-inzamelpunt in uw land of de winkel/distributeur waar u het product gekocht heeft. Zo kunt u er van op aan dat het product op de juiste wijze wordt behandeld en verwerkt, en dat er geen schadelijke materialen in het milieu terecht komen.


Batterijen

Bepaalde Jabra-producten gebruiken batterijen. Hieronder volgt een korte lijst met de soorten batterijen die in onze producten gebruikt worden:
- Jabra versterkers en Bluetooth-headsets met vervangbare batterijen: Alkaline batterijen (niet oplaadbaar)
- Overige draadloze producten: Lithium Ion Polymeer-batterijen (oplaadbaar)

Waar u op moet letten

Jabra-batterijen die afzonderlijk ingezameld moeten worden, zijn voorzien van een speciaal merk, om aan te geven dat de batterijen apart van ander afval en schroot moeten worden ingezameld en verwerkt. Hieronder ziet u een voorbeeld van het merk:

battery recycled

U vindt dit merk op batterijen en accu's die afzonderlijk moeten worden ingezameld, en die geïmporteerd zijn naar de EU na 26 september 2008.

Het behandelen van oude batterijen

Wanneer u een vervangbare batterij/accu niet meer gebruikt, dient u de batterij in te leveren op een inzamelpunt voor batterijen in uw land.

Als uw product niet-vervangbare batterijen gebruikt, moet u deze in het product laten zitten en het product behandelen als WEEE.
Win een Jabra Elite Sport