chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

 

 

 

 

 

 

Een enkele onderbreking kan prima, maar als dit te vaak gebeurt, kan het een negatief effect hebben.

Conversaties tussen mensen gaan gepaard met uiteenlopende soorten onderbrekingen. Sommige onderbrekingen kunnen nuttig zijn, bijvoorbeeld als je bevestigt dat je je gesprekspartner volgt en begrijpt, of als je de ander helpt een ingewikkelde gedachtegang af te maken.

Als er echter te vaak (per minuut) onderbrekingen voorkomen en ze lang duren, kan de gesprekspartner het gevoel krijgen dat hij of zij niet gehoord of begrepen wordt. Dit kan de belervaring negatief beïnvloeden en het gesprek verlengen.

Uit onderzoek blijkt dat we er goed aan doen aandacht te besteden aan onderbrekingen als ze meer dan eens per 45 seconden voorkomen, maar dat kan per beroeps- en culturele context verschillen. Als je deze drempel onnauwkeurig vindt, kun je hem gemakkelijk aanpassen in de instellingen van de app.

Wat kun je doen?

Als je een melding krijgt over te veel onderbrekingen, denk er dan aan de andere spreker rustig te laten uitpraten. Dit helpt je goed actief te luisteren en kan de ervaring voor de gesprekspartner verbeteren.

 

 

 

Lange stiltes kunnen ongemakkelijk zijn en leiden tot een minder goede belervaring en langere gesprekken.

Gesprekken zijn meestal heel dynamisch met veel interacties in de dialoog. Er vallen altijd wel korte stiltes in een gesprek, maar die duren meestal minder dan een seconde. Als de stiltes in het gesprek langer dan een seconde duren, kunnen ze onprettig aanvoelen en als ze langer dan 4 seconden duren, kunnen ze ronduit ongemakkelijk zijn. Daarom geeft Engage+ een waarschuwing als er langer dan 4 seconden stilte is geweest.

Wat kun je doen?

Probeer, als je een herinnering krijgt dat er een lange stilte is gevallen, het gesprek te hervatten. Als je bijvoorbeeld iets aan het opzoeken bent, laat de gesprekspartner dan weten dat er een kleine onderbreking in het gesprek zal komen en dat je zo terug komt.

 

 

 

 

 

 

De positie van de microfoon is een belangrijke factor in audiokwaliteit. Als de microfoon niet recht voor de mond staat, kan de audio vervormd klinken of niet goed doorkomen bij de klant. Dit is vooral zo als je in een rumoerige omgeving bent. Als de microfoon niet goed geplaatst is, kan de headset je stem misschien niet goed scheiden van het geluid van de omgeving.

Engage headsets zijn robuust in de meeste omstandigheden als de microfoon niet goed geplaatst is. Maar in dergelijke situaties kan het toch nuttig zijn de microfoonpositie te corrigeren.

Wat kun je doen?

Als je erop geattendeerd wordt dat je microfoon niet op de goede plaats zit, verplaats de microfoon dan zo dat hij recht voor je mond zit. Dit verbetert de kwaliteit van de audio, vooral als het achtergrondgeluid hard is.

 

 

 

Achtergrondgeluid kan de gesprekskwaliteit beïnvloeden, met als gevolg een verminderde gesprekservaring en tot 27% langere gesprekken1

Achtergrondgeluid kan funest zijn voor de gesprekskwaliteit en voor de concentratie of het welbevinden. Uit onderzoek blijkt dat een slechte audiokwaliteit een negatieve invloed heeft op de gesprekservaring en ertoe kan leiden dat gesprekken tot 27% langer duren.2

Engage headsets zijn de beste ter wereld in het onderdrukken van dit soort geluid, zodat het aan de andere kant van het gesprek niet meer hoorbaar is. Daarom kun je in de meeste situaties met storend achtergrondgeluid gerust zijn dat de audiokwaliteit nog steeds uitstekend is. Zolang het achtergrondgeluid onder 55 dB blijft, is het onwaarschijnlijk dat de gesprekskwaliteit voor je gesprekspartner vermindert.

Engage+ meldt wanneer achtergrondlawaai wordt gedetecteerd, maar je kunt gerust zijn dat de headset het regelt.

Als het omgevingsgeluid erg hard is, kan het de kwaliteit van je stem beïnvloeden en zelfs doorlekken naar je gesprekspartner. We merken dat de audiokwaliteit begint te haperen als het achtergrondgeluid boven de 65 dB uitkomt.

Wat kun je doen?

Als je achtergrondgeluid een probleem vindt, heb je een paar mogelijkheden om de situatie te verbeteren. Een snelle oplossing is ervoor te zorgen dat je microfoon recht voor je mond staat - dit maakt je stem duidelijker en vermindert de invloed van achtergrondgeluid.

De ideale oplossing is om je werkplek onder de loep te nemen - zijn er mogelijkheden om het achtergrondgeluid daar te verminderen? Je kunt mensen bijvoorbeeld vragen zachter te praten. Als een stille omgeving niet mogelijk blijkt, denk er dan over om, zo mogelijk, ergens anders te werken.

1 Slechte audio in het contact center: Het kan je meer kosten dan je denkt - Telecom Reseller

2 Slechte audio in het contact center: Het kan je meer kosten dan je denkt - Telecom Reseller