chevron_left menu MENU
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Actievoorwaarden “Hybrid Working”

De volgende actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Hybrid Working” van Jabra, onderdeel van GN Audio Benelux B.V., gevestigd aan de Evert van de Beekstraat 354, 1118 CZ Schiphol, Nederland en in geschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20113074, hierna verder te noemen: “organisator”.

Met de “Hybrid Working” -actie wil de organisator de Jabra Evolve2 75 onder de aandacht brengen (promoten). Door deel te nemen aan de actie verklaart u kennis te hebben genomen van deze actievoorwaarden en gaat u akkoord met de toepasselijkheid ervan op de overeenkomst die tussen u en organisator tot stand komt in het kader van de actie.

Wij raden u aan om deze actievoorwaarden zorgvuldig door te lezen, voordat u deelneemt aan de “Hybrid Working” -actie.

Actieperiode

De actie start op maandag 6 december 2021 en eindigt op vrijdag 31 december 2021 om middernacht.

Hoe werkt het?

De actie werkt als volgt:

 1. Om deel te kunnen nemen dient wekelijks opdrachten te voltooien op website https://www.jabra.nl/c/nl/hybridworking
 2. U kunt punten verdienen door bepaalde activiteiten te verrichten op de website genoemd hierboven. Voor elke voltooide opdracht verdient u 1 of meerdere codes. Uw codes kunt u wekelijks inwisselen voor een voor unieke codes voor de loterij.
 3. Via e-mail ontvangt u de unieke codes.
 4. Na afloop van de actieperiode worden de winnende unieke codes gecommuniceerd op de website en kunt u uw prijs claimen.

Spelregels

Net zoals bij iedere actie, gelden ook voor de “Hybrid Working” -actie een aantal regels:

 1. De actie loopt van 06-12-2021 t/m 31-12-2021. Gedurende deze periode kan iedere deelnemer eenmalig deelnemen.
 2. Om deel te kunnen nemen aan de actie, dient u de minimum leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. Bent u nog geen 16 jaar? Dan heeft u toestemming van een ouder of voogd nodig om deel te kunnen nemen.
 3. Het delen van Social Media posts op meerdere social media accounts die door de deelnemer zijn geregistreerd is toegestaan.
 4. Het is de deelnemer niet toegestaan om gebruik te maken van geautomatiseerde processen of scripts om punten te verzamelen.
 5. Indien organisator misbruik of deelname in strijd met deze actievoorwaarden vermoedt, heeft organisator het recht om de betreffende deelnemer, inclusief alle daarmee geassocieerde e-mailadressen en registraties, de verdere toegang tot het Platform te ontzeggen, de registratie(s) op te heffen, zonder dat de deelnemer daardoor enig recht heeft op schadevergoeding.
 6. De organisator brengt voor de deelname aan de actie geen kosten aan de deelnemer in rekening. Deelname is voor de deelnemer dus gratis, behoudens eventuele kosten die de deelnemer maakt voor het gebruik van internet. Alle kosten voor het gebruik van (mobiele) internetaansluitingen en -data(bundels), waaronder mobiel internet, die de deelnemer maakt om deel te kunnen nemen aan de actie, komen voor rekening van de deelnemer.
 7. Deze actie geldt uitsluitend binnen Nederland & België en alleen voor deelnemers die woonachtig zijn binnen Nederland & België.
 8. Een gewonnen prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld of andere producten en/of diensten.
 9. Er dienen minimaal 10 codes verzilverd te zijn om kans te maken op de prijzen en maximaal 2 prijzen per deelnemer.

Prijzen

In totaal worden er 14 unieke items verloot met een maximaal aantal beschikbaar per prijs. In het totaal worden er 143 prijzen verloot. De totale waarde van het prijzenpakket is € 3.401. De prijzen bestaan uit de volgende producten:

Prijs Waarde (incl. BTW) Aantal
Pathe Thuis cadeaubon (2x HD Films) € 11.99 20
Rituals cadeaubon € 25.00 10
VVV cadeaukaart € 10.00 15
Staatslot (1/5) - januari € 3.00 20
Krasloten € 2.00 50
HelloFresh voucher € 49.99 5
Jabra Elite 7 Pro Titanium Black (incl. wireless charging pad) € 219.99 2
Jabra Evolve2 75 € 398.09 2
Welness weekend voor 2 (Bongo) € 118.00 2
Thuis uit Eten Giftcard € 75.00 4
David Allen - getting things done Book € 25.99 4
Tijdswinst elke dag om 15 uur klaar € 20.99 4
Mindfullnes Box € 17.99 4
3 luxe dagen Europa € 319.00 1

Alle prijswinnaars worden via het bij de organisator bekende e-mailadres op de hoogte gesteld van de uitslag. Indien de deelnemer niet binnen 30 dagen na dit bericht reageert, heeft de organisator het recht om een andere prijswinnaar aan te wijzen.

Kansspelbelasting

Over de gewonnen prijzen is geen kansspelbelasting verschuldigd.

Klachten en/of opmerkingen

Ondanks onze inspanningen rondom deze “Hybrid Working’-actie kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en een klacht of opmerking hebt. Wij willen u vragen deze met ons te delen via e-mail: marketing.nl@jabra.com of telefonisch via: 020 – 262 1912. De organisator zal zich inspannen uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Door de organisator wordt niet gecorrespondeerd over de uitslag van de actie.

Wijziging van de actievoorwaarden en overige

 1. De organisator is gerechtigd om deze actievoorwaarden, waaronder de actieperiode, te wijzigen en/of de actie op te schorten of te beëindigen zonder daarmee tot enige compensatie aan de deelnemer gehouden te zijn. De actievoorwaarden mogen tijdens de actieperiode niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
 2. De gewijzigde actievoorwaarden worden in elk geval gepubliceerd op: https://www.jabra.nl/c/nl/hybridworking Na het wijzigen van de actievoorwaarden gelden alleen de gewijzigde voorwaarden en vervallen de oude.
 3. De organisator behoudt zich het recht voor om personen zonder opgave van redenen uit te sluiten van deelname aan de actie en zonder daarmee tot enige compensatie gehouden te zijn, indien zij misbruik of handelen in strijd met deze actievoorwaarden vermoedt.
 4. “Jabra” is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam. Deze merknaam mag niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de rechthebbende worden gebruikt.
 5. De organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 6. Op de actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de organisator.
 7. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.
 8. Meer informatie omtrent de “Hybrid Working” -actie treft u aan op de website: https://www.jabra.nl/c/nl/hybridworking

Deze actievoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op maandag 20 december 2021.